TOMRA, ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

TOMRA anerkender den grundlæggende vigtighed af beskyttelse af personoplysninger for alle enkeltpersoner og bestræber sig på at sikre, at alle interaktioner med vores virksomhed beskyttes og håndteres på en måde, der opfylder eller overgår alle lovkrav.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger informerer dig om vores persondatapraksis og de valg, du kan træffe om, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger om dig, herunder oplysninger, der kan indsamles fra din onlineaktivitet. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for alle TOMRA-selskaber samt alle websteder, domæner, tjenester, applikationer og produkter ejet af TOMRA.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder ikke for tredjepartsapplikationer, produkter, tjenester, websteder eller sociale medier, der kan tilgås via links, vi tilbyder på webplatforme under vores kontrol. Hvis du åbner disse links, forlader du de TOMRA-kontrollerede websteder, og det kan medføre, at en tredjepart indsamler eller deler oplysninger om dig. Vi kontrollerer og godkender ikke eller påtager os nogen forpligtelse om disse tredjepartswebsteder eller deres persondatapraksis, som kan afvige fra vores. Vi opfordrer dig til at gennemgå persondatapolitikken for ethvert websted, du interagerer med, inden du tillader indsamling og brug af dine personoplysninger.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem eventuelle oversættelser af den engelske version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, har den engelske version forrang. Klik her for at hente TOMRAs erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES

Personoplysninger er alle oplysninger, som personligt identificerer dig, eller hvorfra du kunne identificeres enten direkte eller indirekte. Vi vil muligvis indsamle dine personoplysninger gennem din brug af TOMRAs online platforme eller under samtaler eller korrespondance med TOMRA-repræsentanter.

De personoplysninger vi indsamler fra dig, afhænger af arten af din interaktion med os eller af de tjenester, du bruger, men kan omfatte følgende:

Oplysninger du giver os direkte
Kontaktoplysninger: Vi kan indsamle personlige og/eller forretningsmæssige kontaktoplysninger, herunder dit fornavn, efternavn, postadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og andre lignende kontaktoplysninger.
Betalingsoplysninger: Vi indsamler oplysninger, der er nødvendige til behandling af betalinger og forebyggelse af bedrageri, herunder kredit-/betalingskortnumre, sikkerhedskodenumre og andre relaterede faktureringsoplysninger.
Kontooplysninger: Vi indsamler oplysninger, fx om hvordan du har købt eller tilmeldt dig TOMRA-tjenester, din transaktions-, fakturerings- og supporthistorik, de TOMRA-produkter og/eller -tjenester, du bruger, og alt andet, der vedrører den konto, du opretter.
Placeringsoplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om geografisk placering, når du aktiverer lokationsbaserede tjenester, eller når du vælger at afgive positionsrelaterede oplysninger.
Sikkerhedslegitimationsoplysninger: Vi indsamler bruger-id’er, adgangskoder, kodeord og lignende sikkerhedsoplysninger, der kræves til godkendelse og adgang til TOMRA-konti.
Demografiske data: Vi kan indsamle eller indhente visse demografiske data fra tredjeparter, herunder land, køn, alder, foretrukket sprog, generel uddannelsesmæssig og beskæftigelsesmæssig baggrund og generelle jobinteressedata.
Præferencer: Vi indsamler oplysninger om dine præferencer og interesser, som de vedrører vores produkter, tjenester (både når du fortæller os, hvad de er eller når vi udleder dem ud fra, hvad vi ved om dig), og hvordan du foretrækker at modtage kommunikation fra os.
Data om sociale medier: Vi kan stille sociale medie-funktioner til rådighed, der gør det muligt for dig at dele information med dine sociale netværk og at interagere med os på forskellige sociale medier. Din brug af disse funktioner kan resultere i indsamling eller deling af oplysninger om dig afhængigt af funktionen. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikerne vedrørende beskyttelse af personoplysninger og indstillinger på de sociale medier, du bruger for at sikre dig, at du forstår de oplysninger, der kan indsamles, bruges og deles af disse websteder.
Andre unikke identificerende oplysninger: Eksempler på andre unikke oplysninger, som vi muligvis indsamler fra dig, omfatter produktserienumre, oplysninger du giver, når du interagerer personligt, online eller via telefon eller mail med firmaets repræsentanter, help desks eller andre kundesupportkanaler, dine svar på kundeundersøgelser eller konkurrencer eller yderligere oplysninger, du har givet os for at lette leveringen af vores tjenester og for at svare på dine henvendelser. Du er ikke forpligtet til at dele de personoplysninger, vi anmoder om, men hvis du vælger ikke at dele oplysningerne, vil vi i nogle tilfælde ikke være i stand til at tilbyde dig vores tjenester, bestemte specialfunktioner eller reagere effektivt på eventuelle forespørgsler, du måtte have.
Oplysninger som indsamles automatisk om din brug af TOMRA-tjenester
Enhedsoplysninger: Vi indsamler oplysninger om din computer og/eller browserenhed som operativsystem, region, sprog, tidszone, modelnummer, browserversion, computerproducent, forbindelsesport, unikke enheds-id’er, annoncerings-id’er og yderligere tekniske oplysninger, der varierer fra produkt til produkt.
Data om websitebrowsing: Vi indsamler oplysninger om dine besøg på og din aktivitet på TOMRAs websteder, applikationer eller websteder “drevet af” et andet firma på vores vegne, herunder indholdet (og eventuelle annoncer), som du ser og interagerer med, adressen på webstedet, hvorfra du ankom og anden clickstream-adfærd. Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af automatiske dataindsamlingsværktøjer som fx cookies.
Anonyme eller aggregerede data: Vi kan indsamle anonyme svar på undersøgelser eller anonyme og aggregerede oplysninger om, hvordan TOMRA-tjenester anvendes.
Oplysninger fra tredjepartskilder
Vi kan også erhverve data fra tredjepartskilder, som vi anser for at være troværdige, og som enten er offentligt tilgængelige eller tilgængelige på et kommercielt grundlag. Sådanne oplysninger kan omfatte personoplysninger som dit navn, din adresse, e-mailadresse, præferencer, interesser og visse demografiske data. Der kan for eksempel indsamles personoplysninger, når du får adgang til vores applikationer via log ind gennem sociale medier (fx logger ind på vores applikationer ved hjælp af dine legitimationsoplysninger til Facebook eller andre sociale medier). De grundlæggende detaljer vi modtager, kan afhænge af dine indstillinger for beskyttelse af personoplysninger på det sociale netværk. Desuden kan vi muligvis modtage visse oplysninger om dit køb fra denne partner, hvis du køber TOMRA-tjenester fra en TOMRA-partner. Hvis det er relevant, kan vi også modtage oplysninger fra bedrageribeskyttelsesmyndigheder eller fra kreditrapporteringsbureauer i forbindelse med fastlæggelse af kreditværdighed.

Vi modtager også ikke-personlige oplysninger, såsom aggregerede eller de-identificerede demografiske/profildata, fra tredjeparts kilder, som fx virksomheder, der specialiserer sig i at levere virksomhedsdata, analyser og software som en tjeneste.

For at sikre datanøjagtighed og tilbyde en bedre kundeoplevelse ved at give dig bedre personlig service, indhold, markedsføring og annoncer, kan vi forbinde eller kombinere de oplysninger, vi indsamler fra de forskellige kilder, der er beskrevet ovenfor. For eksempel kan vi sammenligne geografisk information, der er erhvervet fra kommercielle kilder, med den IP-adresse, der indsamles af vores automatiske dataindsamlingsværktøjer, til at udlede dit generelle geografiske område. Oplysninger kan også være knyttet via et unikt id, som fx en cookie eller et kontonummer.

HVORDAN DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER BRUGES

Vi indsamler og bruger personoplysninger til at styre dit forhold til TOMRA og for bedre at kunne hjælpe dig ved at tilpasse din oplevelse og interaktion med os. TOMRA behandler (indsamler, opbevarer og bruger) de oplysninger, du giver på en måde, der er forenelig med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi vil bestræbe os på at holde dine oplysninger nøjagtige og ajourførte, og ikke gemme dem længere, end det er nødvendigt. TOMRA er forpligtet til at opbevare oplysninger i overensstemmelse med loven, såsom oplysninger der er nødvendige i forbindelse med indkomstskat og revision. Hvor længe visse typer personoplysninger skal opbevares, kan også være reguleret af specifikke erhvervskrav og aftalt praksis. Personoplysninger kan gemmes ud over disse perioder afhængigt af individuelle forretningsbehov.

Eksempler på, hvordan vi kan bruge dine oplysninger, er:

Kundeoplevelse
Vi giver dig en problemfri kundeoplevelse ved at opretholde nøjagtige kontakt- og registreringsdata og levere omfattende kundesupport, der tilbyder produkter, tjenester og funktioner, der kan interessere dig. Vi bruger også dine oplysninger til at levere en skræddersyet oplevelse, der personligt tilpasser det indhold, du modtager, og skaber anbefalinger baseret på din brug af TOMRA-tjenester.

Transaktionssupport
Hjælper dig med at gennemføre transaktioner og ordrer på vores produkter eller tjenester, administrere din konto, behandle betalinger, arrangere forsendelser og leverancer og lette reparationer og returforsendelser.

Produktsupport & -forbedring
Forbedrer ydeevnen og driften af vores produkter, løsninger, service og support, herunder garantisupport og rettidige firmware- og softwareopdateringer og advarsler for at sikre fortsat drift af enheden eller tjenesten.

Administrative kommunikationer
Kommunikation med dig om TOMRA-tjenester. Eksempler på administrativ kommunikation kan omfatte svar på dine henvendelser eller forespørgsler, udførelse af service eller garantirelaterede meddelelser, meddelelser om sikkerhedsindkaldelse eller gældende virksomhedsopdateringer i forbindelse med fusioner, opkøb eller afhændelser.

Sikkerhed
Opretholdelse af integriteten og sikkerheden af vores websteder, produkter, funktioner og tjenester og forebyggelse og opdagelse af sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden kriminel eller ondsindet aktivitet, der kan true dine oplysninger. Når du interagerer med os, tager vi også rimelige skridt til at bekræfte din identitet, fx at kræve adgangskode og bruger-id, før du får adgang til dine personoplysninger. Vi kan også anvende yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såsom CCTV, for at beskytte vores fysiske placeringer.

Forretningsdrift
Gennemførelse af almindelig forretningsvirksomhed, herunder rekruttering, verificering af din identitet, kreditafgørelser, hvis du ansøger om kredit, virksomhedsforskning og -analyse, virksomhedsrapportering og -ledelse, personaleuddannelse og kvalitetssikringsformål (som kan omfatte overvågning eller registrering af opkald til vores kundesupport ) og kundekontakt.

DELING AF DATA

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartsleverandører, der har indgået kontrakt med TOMRA i forbindelse med vores interaktion med dig, hvis der er et legitimt formål med at gøre det, men det sker kun, hvis vi har fået dit samtykke, eller hvis vi ellers er lovligt forpligtet til at gøre det. Enhver tredjepart, som vi måtte dele dine personoplysninger med, er forpligtet til at opbevare dine oplysninger sikkert og kun bruge dem til at levere den tjeneste, de yder til dig på vores vegne. Når de ikke længere har brug for dine personoplysninger til at levere denne tjeneste, vil de afhænde detaljerne i overensstemmelse med TOMRAs procedurer.

VALG AF PRÆFERENCER FOR BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har mulighed for at abonnere på kommunikation fra os vedrørende specifikke TOMRA-tjenester. Du kan også vælge at modtage generel kommunikation fra TOMRA, og du kan vælge, hvordan disse meddelelser leveres – fx via post, e-mail, telefon, fax, mobilenhed eller online.

Du kan foretage eller ændre dine valg om modtagelse af enten abonnement eller generel kommunikation på dataindsamlingsstedet eller ved hjælp af andre metoder, der beskrives i de følgende afsnit. Disse muligheder gælder ikke for kommunikation, der primært er med det formål at administrere ordreafslutning, kontrakter, support, varsling af produktsikkerhed eller andre administrative og transaktionsmæssige meddelelser, hvor det primære formål med disse meddelelser ikke er salgsfremmende.

Kommunikationer i forbindelse med abonnement
Kommunikationer i forbindelse med abonnement omfatter e-mailnyhedsbreve, notifikation af virksomhedsoplysninger mv., som du udtrykkeligt måtte have anmodet om, eller som du har accepteret at modtage.

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte dobbelte tilvalgsmodel. Det betyder, at efter at du har registreret dig, så sender vi en e-mail til den e-mailadresse, du gav, og beder om bekræftelse på, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 24 timer, bliver dine oplysninger låst og automatisk slettet efter en måned. Derudover gemmer vi de IP-adresser, du brugte, samt tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med processen er at bevise din registrering og, om nødvendigt, at undersøge mulige misbrug af dine personoplysninger.

Når du har anmodet om sådanne kommunikationer, kan du vælge at modtage dem ved at bruge en af følgende metoder:

Vælge e-mailens “fravalg” eller “Afmeld” link, eller følge instruktionerne, som findes i hver e-mail med abonnementskommunikation.
Gå tilbage til webstedet(erne), hvor du oprindeligt registrerede dine præferencer, og følge vejledningen for at fravælge.
Kontakt vores Databeskyttelsesmedarbejder. Sørg for at give dit navn, dine kontaktoplysninger og specifikke relevante oplysninger om TOMRA-abonnementer eller -markedsføring, som du ikke længere ønsker at modtage.
Integration af videoer
Vi tilbyder videoer på vores websted, der er integreret fra en af to eksterne tredjeparts videoplatforme: TwentyThree og YouTube. Der gemmes ingen personoplysninger på TwentyThree-platformen, medmindre du specifikt abonnerer på platformens underretningstjeneste. Videoer, der er hostet på YouTube, er alle integreret i den “udvidede databeskyttelsestilstand”, dvs., at der kan ikke overføres data om dig som bruger af YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Det er først, når du afspiller videoerne, at data vedrørende din afspilning af videoen overføres. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Hvis du er logget ind på Google, når du klikker på en YouTube-video, der er integreret på vores websted, kan data om din session blive direkte forbundet med din konto. Hvis du ikke ønsker, at YouTube skal forbinde dine data til din profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af deres websted. En sådan evaluering finder sted, især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere interessebaseret reklame og for at informere andre brugere i det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at tilbagekalde oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.

Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling på YouTube i deres databeskyttelseserklæring. Du kan også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og konfigurationsmuligheder for at beskytte dit privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har forpligtet sig til EU-USA’s Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integration af Google Maps
Vi bruger tjenesten Google Maps på dette websted. Dette gør det muligt for os at vise interaktive kort direkte på webstedet, og gør det lettere for dig at bruge kortfunktionen.

Når du besøger webstedet, modtager Google de oplysninger, som du har hentet på den pågældende underside på vores websted. Hvis du er logget ind på Google, forbindes dine data direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at Google skal forbinde dine data til din profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af deres websted. En sådan evaluering finder sted, især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere interessebaseret reklame og for at informere andre brugere i det sociale netværk om dine aktiviteter. Du har ret til at tilbagekalde oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling, som foretages af plug-in-leverandøren, i dennes databeskyttelseserklæring. Du kan også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne forbindelse og konfigurationsmuligheder for at beskytte dit privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har forpligtet sig til EU-USA’s Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

HVORDAN TOMRA ANVENDER AUTOMATISKE DATAINDSAMLINGSVÆRKTØJER

Vi bruger og tillader visse andre virksomheder at bruge cookies, web beacons og andre lignende teknologier (samlet “automatiske dataindsamlingsværktøjer”) på TOMRAs websteder. Vi gør dette for at forstå din brug af vores tjenester; forbedre din brugeroplevelse og aktivere personligt tilpassede funktioner og indhold, optimere vores markedsføringsindsats og potentielt at gøre det muligt for tredjeparts reklamefirmaer at hjælpe os med at vise annoncer, der er specifikke for dine interesser på internettet.

Vores brug af cookies
Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder information, der downloades til din enhed, eller mere teknisk, til den browser, du bruger på den pågældende enhed, når du besøger et websted. Enheden, der placerer cookies i din browser, kan derefter læse oplysningerne om den cookie, den indstiller. Cookies klassificeres typisk som “sessionscookies”, som ikke forbliver på din enhed, når du lukker din browser eller “vedholdende cookies”, som normalt forbliver på din enhed, indtil du sletter dem, eller de udløber.

Forskellige cookies bruges til at udføre forskellige funktioner, som vi forklarer nedenfor.

Cookies, der er afgørende
Nogle cookies er afgørende for at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på vores websteder og bruge deres funktioner, såsom adgang til sikre områder på webstedet. Uden disse cookies kan vi ikke aktivere passende indhold baseret på den type enhed, du bruger.

Cookies der husker dine valg
Disse cookies giver os mulighed for at huske valg, du træffer på vores websteder (fx dit foretrukne sprog eller den region du er i) og give forbedrede og mere personligt tilpassede funktioner. Disse cookies kan også bruges til at huske ændringer, du har foretaget til tekststørrelse, skrifttyper og andre dele af websider, som du kan tilpasse. De kan også bruges til at levere tjenester, du har bedt om, såsom at se en video eller kommentere på en blog. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, kan anonymiseres, og de kan ikke spore din browsingaktivitet på andre websteder.

Cookies til gøre din oplevelse mere personlig
Vi bruger også cookies til at ændre måden vores websteder opfører os på eller for at tilpasse din oplevelse ud fra oplysninger, vi udleder fra din adfærd på vores websteder eller oplysninger, vi måske allerede har om dig, for eksempel om de er en registreret kunde. Disse cookies kan bruges til at skræddersy de tjenester, du modtager fra os, eller indholdet, looket og fornemmelsen du får leveret i efterfølgende sessioner på vores websteder. Hvis du for eksempel tilpasser websider, eller registrerer dig til produkter eller tjenester, hjælper en cookie vores websideserver med at huske dine specifikke oplysninger. Når du besøger vores websteder, kan de oplysninger, du tidligere har angivet, hentes, så du nemt kan bruge de webstedsfunktioner, du tidligere har valgt. Hvis du regelmæssigt bruger mere end én enhed eller computer, kan vi forbinde cookies med hinanden, så du stadig får en personligt tilpasset online oplevelse. Vi kan også personliggøre de oplysninger, du ser, ud fra hvad vi allerede ved om dig, så du bruger mindre tid på at lede efter ting. Ved brug af cookies kan hver besøgende på vores websted få en weboplevelse, som er unik for vedkommende.

Cookies til præstations- og analyseformål
Vi bruger vores egne cookies og/eller tredjeparts cookies og andre identifikatorer (f.eks. Web Beacons) til at se, hvordan du bruger vores websteder og tjenester for at forbedre deres ydeevne og udvikle dem i overensstemmelse med vores kunders og besøgendes præferencer. For eksempel kan cookies og web beacons bruges til at: teste forskellige designs og sikre, at vi opretholder et ensartet udseende på tværs af vores websteder, spore og analysere tendenser om, hvordan vores brugere interagerer med vores websteder og kommunikation, spore fejl og måle effektiviteten af vores reklamekampagner. Vi bruger Google Analytics, som drives af Google Inc., til for eksempel at spore brug af og aktivitet på webstedet.

De indsamlede oplysninger vil generelt blive aggregeret for at vise tendenser og brugsmønstre til forretningsanalyse, forbedring af websted/platform og præstationsmålinger. Vi deler muligvis også vores cookies eller den resulterende analyse med vores samarbejdspartnere. Den type information, vi indsamler, omfatter, hvor mange besøgende der besøger vores websteder, hvor mange kunder, der logger ind, hvornår de var inde på siden, hvor længe og på hvilke dele af vores websteder og tjenester, men bruges generelt ikke til at identificere dig individuelt. Vi kan også modtage lignende oplysninger om besøgende på vores partnerwebsteder. Webstedsbrugere der ikke ønsker deres databrug af webstedet bliver indsamlet af Google Analytics, kan installere en browser add-on til fravalg af Google Analytics. Denne add-on instruerer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js), der kører på webstedet, at det er forbudt at sende oplysninger til Google Analytics. For at installere denne add-on i din browser, der forhindrer brugen af Google Analytics, kan du besøge Google Analytics’ frameld-side. Cookies kan også bruges, når du deler oplysninger ved hjælp af en deleknap på sociale medier på webstederne. Det sociale netværk registrerer, at du har gjort dette. Disse oplysninger kan blive knyttet til målretnings-/annonceringsaktiviteter. De typer af cookies der anvendes af disse tredjeparter, og hvordan de bruger oplysningerne, der genereres af dem, styres af disse selskabers persondatapolitik.

Andre automatiske dataindsamlingsværktøjer
Web Beacons

Vi vil muligvis bruge og tillade udvalgte tredjeparter at bruge web-beacons (normalt i kombination med cookies) til at kompilere oplysninger om din brug af vores websted og din interaktion via e-mail eller anden kommunikation, for at måle ydeevnen og levere indhold og annoncer, der er mere relevante for dig . Et web-beacon (også kaldet en ”web bug” eller ”clear GIFs”) er typisk et gennemsigtigt grafisk billede (normalt 1 pixel x 1 pixel), der kan indlejres i onlineindhold, videoer og e-mails, og kan tillade en server at læse bestemte typer af oplysninger fra din enhed, ved når du har set bestemt indhold eller en bestemt e-mailmeddelelse, bestemme datoen og klokkeslættet, hvor du så beaconet og enhedens IP-adresse. Vi kan for eksempel Inkludere web beacons i vores salgsfremmende e-mailmeddelelser eller nyhedsbreve for at afgøre, om vores meddelelser er blevet åbnet eller reageret på, og om vores postværktøjer fungerer korrekt.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DINE PERSONOPLYSNINGER

På ethvert tidspunkt, mens vi er i besiddelse af eller behandler dine personoplysninger, har du som den registrerede følgende rettigheder:

Ret til adgang: Du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig.
Ret til rettelse: Du har ret til at rette på personoplysninger, som vi har om dig, der er unøjagtige eller ufuldstændige.
Ret til at blive glemt: Under visse omstændigheder kan du bede om, at de personoplysninger vi har om dig, bliver slettet fra vores optegnelser.
Ret til begrænsning af behandling: Under visse betingelser har du ret til at begrænse behandlingen.
Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få de personoplysninger, vi har om dig overført til en anden organisation.
Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling – såsom direkte markedsføring.
Ret til at gøre indsigelse mod automatiseret behandling, herunder profilering: Du har også ret til at blive underlagt de juridiske virkninger af automatiseret behandling eller profilering.
Ret til domstolsprøvelse: I tilfælde af at TOMRA nægter din anmodning i henhold til retten til adgang, vil vi give dig en begrundelse for dette. Du har ret til at klage som beskrevet nedenfor. Alle ovennævnte anmodninger vil blive videresendt, hvis der er en tredjepart involveret i behandlingen af dine personoplysninger.
Klager
I tilfælde af at du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger behandles af TOMRA, eller hvordan din klage er blevet behandlet, har du ret til at indgive en klage direkte til den kompetente tilsynsmyndighed og/eller TOMRAs databeskyttelsesmedarbejder på Dpo@tomra.com eller +49 151 22659374.

© 2023 Tomra

Fortrolighedspolitik

Vilkår og betingelser