JURIDISK MEDDELELSE

Dette websted indeholder generelle oplysninger om TOMRA-koncernen og de produkter og løsninger, virksomheden tilbyder på forskellige forretningsområder.

Oplysningerne på dette websted er udelukkende udarbejdet med det formål at give oplysninger om TOMRA-koncernen og de produkter og løsninger, virksomheden tilbyder på forskellige forretningsområder.

Selvom TOMRA udviser rimelig omhu for at give oplysninger, der er korrekte og ajourførte, når de først lægges ud på webstedet, betyder det ikke vi forpligter os til at opdatere eller rette oplysningerne, og vi forbeholder os til enhver tid og uden varsel ret til at ændre, slette eller flytte materiale på dette websted.

TOMRA påstår ikke og giver ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for rigtigheden eller fuldstændigheden af nogen af de oplysninger, der indgår på dette websted. Hverken TOMRA eller nogen anden person eller enhed accepterer ansvar for tab af nogen art, uanset årsagen, som direkte eller indirekte følger af brug af eller tillid til dette websted eller nogen af de oplysninger, det indeholder.

Oplysningerne på dette websted er ikke beregnet til at være, og må ikke anses for at være, en invitation eller tilskyndelse til at investere i eller på anden måde handle med værdipapirer i TOMRA eller foretage nogen anden form for investering. Oplysningerne udgør heller ikke råd eller anbefaling i forbindelse med nogen beslutning om at investere, ligesom de ikke udgør et tilbud om at levere tjenesteydelser i nogen jurisdiktion, hvor TOMRA ikke har tilladelse til at gøre det i henhold til gældende lovgivning eller regler.

Før du træffer nogen investeringsbeslutning, bør du søge råd hos en finansiel rådgiver, der er fortrolig med din finansielle situation og investeringsmålsætning. Værdien af aktier og indkomst fra dem, kan gå både op og ned. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidige resultater.

TOMRA og alle tilhørende mærke- og produktnavne er varemærker (registreret eller andet) tilhørende TOMRA Systems ASA. Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til materialet på dette websted tilhører TOMRA Systems ASA.

Hjemsted:
Drengsrudhagen 2
1372 Asker
Norge

© 2023 Tomra

Fortrolighedspolitik

Vilkår og betingelser