FAQ

Hvorfor tester Aarhus genbrugelig takeaway-emballage?

Aarhus Kommune vil gerne være med til at understøtte, udvikle og afprøve nye løsninger, der gør det lettere for virksomheder og borgere at tage klimavenlige valg. Kommunen har oplevet en stigende efterspørgsel efter et fælles system, der kan håndtere logistikken af genbrugs-emballage. Et system, der kan bruges på tværs af butikker og restauranter. I samarbejde med TOMRA har Aarhus Kommune derfor igangsat forsøget med Rotake Reuseable. Det er samtidig håbet, at forsøget med pant på takeaway-emballage vil skabe en renere by med mindre affald.

Hvorfor er systemet det første af sin art i verden?

Rotake Reuseable er verdens første åbne system til genbrugeligt takeaway-emballage af sin slags. Et åbent byrumssystem betyder, at systemet kan bruges på tværs af butikker og restauranter i hele byen.

Hvilket materiale er kopperne lavet af?

Kopperne er lavet af PP – også kaldet polypropylen. Det er en plasttype, der kan holde til kontinuerlig brug og vask. Når kopperne er blevet for slidte, eller af andre grunde ikke længere kan genbruges, kan plasten genanvendes til nye produkter.

Hvordan kan plastikkopper være bedre end engangskopper af pap??

Engangskopper af pap består oftest af pap og plastfolie (PLA-liner), der er svære at adskille. Derfor kan engangskopper sjældent genanvendes. En genbrugelig plastkop kan sænke udledningen af CO2 med mere end 70 %, sammenlignet med en engangskop (Eunomia 2023). Når vi genbruger vores to go-kop, istedet for at smide den ud efter få minutters brug, undgår vi samtidig at producere en masse affald.

Hvor mange gange skal koppen genbruges, før den er mere miljøvenlig end en engangskop?

Plastkopperne i dette system skal genbruges mindst 6 gange for at have en lavere miljøpåvirkning end en engangskop af pap. (Eunomia 2023).

Hvor mange gange kan en kop genbruges?

Det er muligt at genbruge en plastkop hundredvis af gange, hvis koppen behandles med omhu.

Hvordan fungerer systemet? Hvordan får jeg min pant tilbage?

Bestil din to go-drik i en Reuseable kop. Du betaler fem kroner i pant, som du får tilbage, når du afleverer koppen i en pantautomat. Når du panter din kop, skal du starte med at scanne dit betalingskort eller bruge kontaktløs betaling fra fx ur eller telefon, inden du afleverer koppen i maskinen. Panten returneres automatisk til din konto.

Hvor meget vand bruger I til at rengøre kopperne?

Der bruges ca. 50 ml vand, når en genbrugelig kop vaskes. Der bruges ca. 250 ml vand under produktionen af en ny engangskop af pap.

Hvor meget CO2 bruger I på at hente og bringe kopperne?

For at mindske forbruget af CO2 bliver kopperne hentet og bragt i en elbil eller på cykel.

Hvordan sikrer I, at kopperne er helt rene?

Alle kopper bliver vasket på et professionelt vaskeri i Aarhus. Alle krav til fødevaresikkerhed overholdes, og emballagen gennemgår løbende kontrol.

Hvor kan jeg vælge en Reuseable-kop?

Her kan du se et kort over, hvor du kan vælge koppen: Link

Hvor kan jeg pante min kop?

Her kan du se et kort over pantautomater i Aarhus Midtby: Link

Hvor hurtigt får jeg min pant tilbage?

Det kan tage op til to arbejdsdage før, dine penge er tilbage på dit kort.

Hvorfor kan jeg ikke aflevere min Reuseable-kop i pantautomaten i mit lokale supermarked eller aflevere pantdåser og – flasker i en Reuseable-pantautomat?

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, da der er tale om to forskellige retursystemer.

Hvorfor kan jeg ikke bare aflevere min kop på den nærmeste café?

Du kan ikke aflevere din brugte Reuseable-kop i den nærmeste café af flere grunde:

  • Kopperne skal vaskes i et professionelt vaskeri. På den måde sikrer vi, at alle krav til hygiejne og fødevaresikkerhed overholdes.
  • De fleste caféer ønsker ikke at modtage beskidt emballage over disken eller at skulle vaske de brugte kopper.
  • Risikoen for tyveri/svindel med panten er større, hvis caféerne selv skal stå for udbetalingen af panten.

Hvor længe kan jeg få udbetalt min pant?

Panten på 5 kr. kan udbetales i en periode på et år efter køb.